lid worden?

Wil je lid worden van onze vereniging? Download hier het inschrijfformulier en lever het in bij een van de bestuursleden.

  • Het lidmaatschap bedraagt €100,- per seizoen (september t/m mei).   
  • Shuttles worden door de vereniging verstrekt. 
  • Opzeggen van het lidmaatschap kan per e-mail. graag voor 15 mei. 

AVG

HAWA’85 bewaart persoonsgegevens van haar leden t.b.v.
  • de ledenadministratie
  • de incasso van de contributie
  • het informeren van de leden over relevante informatie aangaande het lidmaatschap en de activiteiten binnen en voor de vereniging
De persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap. 1 jaar na opzegging als lid worden de persoonsgegevens verwijderd.
Verstrekking aan derden: De persoonsgegevens van leden worden door de penningmeester aan de bank verstrekt  t.b.v. verwerking van de incasso van de contributie.
Je rechten: Nieuwe leden geven bij inschrijving toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Je kunt op ieder moment de gegeven toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens intrekken.
Je kunt op ieder moment een verzoek indienen tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. 
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA